Confidentialitate

Pentru a raspunde intrebarilor dumneavoastra, pentru a tine evidente despre utilizarea site-ului www.cmcroof.ro (numit in continuare Site), poate aparea necesitatea de a va cere informatii cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa de e-mail si numarul de telefon. Aceste informatii vor putea fi folosite de catre SC CMC CONSTRUCTII INTERGRUP SRL pentru a trimite utilizatorului diverse oferte speciale, eventuale promotii, altele. Inscrierea datelor dumneavoastra personale pe Site reprezinta acordul expres si neechivoc in ceea ce priveste utilizarea acestor date.

SC CMC CONSTRUCTII INTERGRUP SRL se obliga sa protejeze confidentialitatea vizitatorilor Site-ului. Nici un fel de informatii cu caracter personal nu vor fi transmise catre terti, cu exceptia acelor terti parteneri SC CMC CONSTRUCTII INTERGRUP SRL care asigura buna functionare a acestui Site. 

Acest site poate utiliza tehnologii care ne permit colectarea anumitor informatii cu caracter tehnic despre dumneavoastra: adresa IP, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, informatii despre traficul realizat prin Site-ul nostru.
Toate aceste informatii colectate de SC CMC CONSTRUCTII INTERGRUP SRL prin intermediul Site-ului au scopul de a ajuta la imbunatatirea serviciilor oferite de Site, dar si a serviciilor SC CMC CONSTRUCTII INTERGRUP SRL.

SC CMC CONSTRUCTII INTERGRUP SRL isi rezerva dreptul de a putea efectua orice modificari ale acestor prevederi, precum si orice modificari asupra site-ului www.cmcroof.ro, structurii acestuia sau orice alte modificari ce ar putea afecta site-ul, fara a fi necesara vreo notificare prealabila catre utilizatori in acest sens.

 

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice si în vederea îndeplinirii unor operatiuni si scopuri legitime legate de desfasurarea activitatii de vanzare de produse si efectuarea de lucrari si servicii, SC CMC CONSTRUCTII INTERGRUP SRL (Denumita în continuare „Operator“) prelucreaza date cu caracter personal („Date cu Caracter Personal“) cu privire la :

-          clienti/potentiali clienti

-          beneficiari/potentiali beneficiari

-          angajati/potentiali angajati

(denumiti în continuare „Client“).

 

Datele cu Caracter Personal vor fi colectate si prelucrate cu buna credinta, si numai in masura permisa de legislatia româna în vigoare.

 

Datele ce pot fi colectate direct de la Client:

-          numele si prenumele

-          data si locul nasterii

-          semnatura

-          date din actele de stare civila (copie dupa actul de identitate / pasaport)

-          date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare

-          date bancare

-          telefon/fax

-          adresa (domiciliu/resedinta)

-          e-mail

-          codul numeric personal

-          seria si numarul actului de identitate/pasaportului

-          actele de stare civila, de studii si documentele medicale care stau la baza incheierii contractului individual de munca.

Informatiile vor fi colectate si prelucrate prin mijloace mixte (automate si manuale), cu respectarea tuturor restrictiilor de securitate si protectie impuse de lege. Acestea vor fi stocate pe intreaga perioada de desfasurare a activitatii societatii. Operatorul a implementat masurile adecvate de securitate pentru a asigura confidentialitatea informatiilor prelucrate, în conformitate cu standardele de securitate impuse de legislatia relevanta.

Informatiile vor fi folosite în scopul vânzarii si produselor si serviciilor firmei noastre precum si în scopuri de marketing.

Datele cu caracter personal colectate vor fi folosite în urmatoarele scopuri:

-          furnizarea bunurilor sau a serviciilor solicitate;

-          emiterea facturilor si contactarea în legatura cu comenzile efectuate;

-          notificare/anuntare/informare ocazionala despre serviciile oferite de Operator;

-          administrarea, întretinerea, îmbunatatirea si dezvoltarea relatiilor cu Clientii.

 

Datele cu Caracter Personal vor fi operate si controlate de catre utilizatori autorizati.

Vor avea acces la informatiile si datele dvs. personale numai angajatii nostri care au indatoriri de serviciu specifice in prelucrarea, mentenanta si pastrarea datelor personale si numai in scopurile specificate.

 

            Drepturile Clientului

În conformitate cu dispozitiile legii nr. 677/2001 în legatura cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Clientul poate sa exercite urmatoarele drepturi:

1. Dreptul la informare si dreptul de acces la date. Clientul are dreptul de a obtine de la Operator la cerere si în mod gratuit, informatii cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor. Are dreptul sa solicite  confirmarea faptului ca datele lui sunt sau nu prelucrate de Operator.

2. Dreptul de interventie. Dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea,stergerea sau transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.

3. Dreptul de opozitie. Dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare.

4. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice în privin.a persoanei vizate, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.

5. Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Lege, care le-au fost încalcate.

 

Impresii

APRECIERE GARCIU DANIEL, SC DIDENT SRL acoperis popa sergiu, biro-media trading