Termeni si conditii

Despre noi
Contact
Portofoliu
Parteneri

Termeni si conditii

Termeni si conditii

 

 • ELEMENTE DEFINITORII

Termenii si conditiile generale se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre CMC CONSTRUCTII INTERGRUP prin intermediul magazinului virtual www.cmcroof.ro – denumit in continuare site – catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.
Astfel, urmatorii termeni vor insemna:
Cumparator - persoana, firma sau alta entitate juridica ce emite o Comanda.
Vanzator - societatea comerciala CMC CONSTRUCTII INTERGRUP SRL, avand sediul social in Pitesti, str. Fagaras, bl. D3, sc. A, ap. 18, cu punct de lucru in Bucuresti, Aleea Mizil, nr. 81, sector 3, nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J03/1989/22.11.2004, CIF RO – 16965644.
Bunuri si Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului.
Comanda - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.
Contract - o Comanda confirmata de catre Vanzator.
Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmeaza DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
Specificatii - toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in Comanda.

 

 • DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior mentionat, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile.

Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:

a. Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice

b. Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul)

c. Termeni si conditii

Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare scrisa (e-mail, fax etc.) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.
Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator. Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia.

 

 • EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI

a. Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si va livra Bunurile si Serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului;

b. Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat;

c. Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la sectiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

d. In cazul unui volum de trafic neobisnuit de mare provenit din partea unei retele de internet, cmcroof.ro isi rezerva dreptul de a cere utilizatorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, in vedere protejarii informatiei din cadrul site-ului.

 

 • CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

 

 • CONFIDENTIABILITATE – PUBLICITATE

Informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris la Cumparatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primeste.
 

 • TERMENE PENALITATI

In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii. Cumparatorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Vanzator, cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea vanzatorului a executarii Contractului in conformitate cu termenele stabilite.
In cazul in care Cumparatorul intarzie din vina sa plata marfurilor in termenul prevazut in factura emisa de Vanzator, este obligat la plata unei penalitati de 0,15% pe zi din suma datorata.
In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termen de 3 zile lucratoare.

 

 • FACTURARE – PLATI

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

 

 • RISCURI SI RESPONSABILITATI

a. Livrare
Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile in conformitate cu modalitatile specificate in confirmarea comenzii catre Cumparator.
b. Transport - Ambalare
In afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Cumparator diferit, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului.
Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.
Vanzatorul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciile pe teritoriul Romaniei.

 

 • ACCEPTARE

Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile.

 

 • GARANTII

Toate produsele comercializate de catre site-ul www.cmcroof.ro, beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor. Produsele sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte.
 

 • TRANSFERUL PROPRIETATII

Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferata la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului si livrarii de catre Vanzator in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora.

 

 • RASPUNDERE

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.
Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

 

 • FORTA MAJORA

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

 

 • LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

 • PREVEDERI DIVERSE

Partile in contract vor fi considerate contractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.

 

 • Conditii de utilizare


Folosirea, incluzand vizitarea site-ului www.cmcroof.ro (numit in continuare Site), implica acceptarea termenilor si conditiilor ce vor fi detaliate in paragrafele urmatoare.

 

Acest site este intretinut si administrat de compania SC CMC CONSTRUCTII INTERGRUP SRL.

 

Intregul continut al acestui Site - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica WEB, scripturi, programe si alte date - este proprietatea SC CMC CONSTRUCTII INTERGRUP SRL cu exceptia insemnelor grafice si anumelor de produse care sunt proprietarea respectivelor companii si este aparat de legea pentru protectia drepturilor de autor. Folosirea fara acordul companiei SC CMC CONSTRUCTII INTERGRUP SRL sau a proprietarilor de drept a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

 

 • Frauda

Orice incercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica continutul Site-ului, va fi considerata tentativa de fraudare a sistemelor Site-ului si va pune in miscare cercetarea penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat acest fapt, sau de a afecta performantele serverului pe care ruleaza site-ul. Continutul Site-ului nu poate fi reprodus, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis in orice forma, fara permisiunea anterioara scrisa a SC CMC CONSTRUCTII INTERGRUP SRL.

 

 • Dispozitii finale

SC CMC CONSTRUCTII INTERGRUP SRL nu este responsabila de costurile si/sau pierderile materiale, rezultate din folosirea informatiilor de pe Site, respectiv din imposibilitatea de a le accesa.

 

SC CMC CONSTRUCTII INTERGRUP SRL nu este responsabila pentru nici un fel de prejudiciu care a survenit ca urmare a unor disfunctionalitati de orice fel ale Site-ului.

 

SC CMC CONSTRUCTII INTERGRUP SRL, proprietarul www.cmcroof.ro, se angajeaza sa nu transmita datele furnizate de utilizatorii site-ului catre terti, insa poate transmite date in cazul in care exista o obligatie legala in acest sens sau acest lucru este necesar pentru urmarirea intereselor SC CMC CONSTRUCTII INTERGRUP SRL si sa le foloseasca numai in scopul comunicarii cu clientii sai, al informarii acestora cu privire la functionarea site-ului, ofertelor acestuia si a altor oferte ale societatii.

Site-ul contine link-uri catre alte site-uri, SC CMC CONSTRUCTII INTERGRUP SRL nu preia nici o responsabilitate pentru disponibilitatea sau continutul site-urilor de internet ale partilor terte si nu este responsabil pentru tranzactii privitoare la marfuri sau prestari de servicii oferite de catre asemenea site-uri de internet ale partilor terte.

SC CMC CONSTRUCTII INTERGRUP SRL nu furnizeaza adresa dumneavoastra de e-mail unor terti, nu vinde, nu ofera adresa dumneavostra de e-mail obtinuta prin intermediul Site-ului, fara acordul dumneavoastra explicit.

Impresii

acoperis popa sergiu, biro-media trading APRECIERE GARCIU DANIEL, SC DIDENT SRL