VELUX

Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale
„Acum e simplu! Tu alegi confortul și noi te premiem!”


1. Organizatorul campaniei promoționale


Campania promoțională „Acum e simplu! Tu alegi confortul și noi te premiem!” este organizată de către S.C. VELUX România S.R.L., cu sediul în Brașov, Str. Turnului nr. 5, Coresi Business Park, Clădirea T42, Modul A3, cod 500152, județul Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr. J08/1287/1997, având CUI 9434380, atribut fiscal RO, numită în continuare „Organizator”. Regulamentul Oficial a fost elaborat în conformitate cu legile din România, fiind disponibil pe perioada campaniei pe site-ul www.velux.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba Regulamentul Oficial, iar modificările vor intra în vigoare după un anunț public făcut anterior pe site-ul www.velux.ro. 2. Durata campaniei promoționale Campania promoțională „Acum e simplu! Tu alegi confortul și noi te premiem!” se desfășoară în perioada: 15 aprilie - 31 mai 2018. 3. Produse participante la campanie
Fac obiectul acestei campanii:
• ferestrele de mansardă Standard, model: GZL 1051, GZL 1051B, GLU 0051
• ferestrele de mansardă model Standard Plus: GLL 1061, GLL 1061B, GLU 0061
• ferestrele de mansardă Premium, model: GGL, GGU, GGL INTEGRA®, GGU INTEGRA®, GGL INTEGRA® SOLAR, GGU INTEGRA®SOLAR, GPL, GPU, GGL pentru evacuarea fumului, balconul Cabrio® GDL
• ramele de etanșare model EDW/EDS 2000, EDW/EDS 0000, EDJ 2000, EDN 2000, EKW, EKS
• produsele de izolare termică și protecție: BFX și BDX
• rulourile interioare opace, model DKL
pentru toate dimensiunile disponibile în broșura de produse și prețuri „Ferestre de mansardă originale” valabilă din 1 martie 2018.
Nu participă la această campanie ferestrele pentru acces pe acoperiș model GXL, GTL, VLT, GVK, și nici ferestrele pentru acoperiș tip terasă.
Toate produsele VELUX participante la campanie pot fi achiziționate prin intermediul distribuitorilor VELUX din România, datele de contact ale acestora fiind disponibile accesând site-ul www.velux.ro.
4. Dreptul de participare 4.1 La campania promoțională „Acum e simplu! Tu alegi confortul și noi te premiem!” pot participa persoane fizice sau juridice cu domiciliul sau cu sediul pe teritoriul României. Nu pot participa angajații companiei VELUX România, precum și membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/ surori, soț/ soție).
4.2 În cazul persoanelor juridice care participă la această campanie promoțională, vor beneficia de premiul stabilit prin prezentul regulament reprezentanții legali/convenționali ai persoanei juridice desemnați de către persoana juridică la momentul la care participantul expediază către Organizator documentele stabilite la art. 5 de mai jos, intitulat „Mecanismul campaniei promoționale”.
4.3. Pentru mai multă claritate, persoanele juridice vor beneficia de premiu prin persoana fizică desemnată de către aceasta potrivit regulamentului. 5. Mecanismul campaniei promoționale
Organizatorul oferă premii în valoare de 100 sau 150 lei pentru fiecare soluție completă de produse, formată din fereastră de mansardă VELUX, ramă de etanșare, produse de izolare termică și protecție, rulou interior opac, conform regulamentului, achiziționat în perioada campaniei. Astfel, se oferă pentru fiecare soluție completă constând în:
• Fereastra Standard, ramă de etanşare, kit de izolare termică și protecție (BDX, BFX) și un rulou interior opac (DKL) - suma de 100 lei
• Fereastra Standard Plus sau Premium, ramă de etanşare, kit de izolare termică și protecție (BDX, BFX) și un rulou interior opac (DKL) - suma de 150 lei
Achiziția mai multor pachete complete implică în mod automat un premiu mai mare.
Premiile vor fi oferite sub formă de tichete cadou. Dacă beneficiarul premiului preferă contravaloarea în bani, atunci este necesar să trimită organizatorului contul bancar și o copie a cărții de identitate.
Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru nicio situație în care tichetele cadou nu sunt acceptate la plată din motive neimputabile acestuia.
Sumele se acordă fiecărui client, sub forma de tichete cadou sau virament bancar, dacă acesta expediază până în data de 15 iunie 2018 către Organizator următoarele documente:
• cuponul campaniei completat integral (atașat prezentului Regulament)
• o copie a facturii de achiziționare a produselor VELUX datată în intervalul 15 aprilie 2018 - 31 mai 2018, în care produsele să fie enumerate distinct, iar codul acestora să fie specificat.
• Copie după buletinul de identitate/cartea de identitate în cazul în care valoarea premiului solicitat pe o factură depășește suma de 600 lei. Acest document este necesar depunerii declarației impozitului pe venit pentru aceste sume.
Conform legislației in vigoare, veniturile din premii se impun, prin reținere la sursă. Organizatorul își asumă plata impozitului aferent, iar, în vederea declarării acestuia către organele fiscale, sunt necesare datele personale ale beneficiarului premiului.
Gamele Standard, Standard Plus și Premium sunt definite conform broșurii „Ferestre de mansardă originale. Produse și prețuri VELUX recomandate din 1 martie 2018”, astfel:
• Gama Standard: ferestre de mansardă model GZL 1051, GZL 1051B, GLU 0051
• Gama Standard Plus: ferestre de mansardă model GLL 1061, GLL 1061B și GLU 0061
• Gama Premium: ferestre de mansardă model GGL, GGU, GGL INTEGRA®, GGU INTEGRA®, GGL INTEGRA® SOLAR, GGU INTEGRA®SOLAR, GPL, GPU, GGL pentru evacuarea fumului, balconul Cabrio® GDL
Pentru a intra în posesia premiului corespunzător produselor achiziționate, participanții la campanie trebuie să completeze un singur cupon pentru fiecare factură. Cuponul campaniei promoționale poate fi descărcat de pe site-ul www.velux.ro, accesând link-ul: http://www.velux.ro/clienti/campanii sau poate fi solicitat de la sediul distribuitorilor recomandați VELUX, aceștia putând fi contactați prin intermediul aplicației Contactează distribuitorii disponibila pe velux.ro: http://www.velux.ro/suport-si-sfaturi/consultanta-vanzari/gaseste-un-distribuitor-si-un-montator.
Participanții la campania promoțională vor trimite documentele necesare participării la campanie (cuponul și copia după factură) folosind una dintre următoarele variante:
• poșta electronică: campanie@velux.com
• postă: Brașov, Str. Turnului nr. 5, Coresi Business Park, Clădirea T42, Modul A3, cod 500152, județul Brașov, cu confirmare de primire
• fax: 0268 425757
Data limită de expediere a documentelor mai sus menționate este 15 iunie 2018. Plicurile trimise după această dată nu vor mai fi validate.
După primirea și validarea documentelor trimise, Organizatorul va expedia tichetele cadou prin poștă, cu confirmare de primire (la adresa menționată în cupon) sau va vira banii în contul menționat pe cupon, până cel târziu în data de 30 iulie 2018.
Pentru mai multe informații despre tichetul cadou, accesați link-ul:
https://upromania.ro/clienti/retea-si-harta/
6. Protecția datelor personale Prin înscrierea la promoția „Acum e simplu! Tu alegi confortul și noi te premiem!” participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament și își exprimă acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresa poștală, număr telefon fix/mobil, adresa de e-mail, cont bancar, CNP) să fie prelucrate de compania VELUX România pe parcursul campaniei promoționale în scopul acordării tichetelor cadou/virament bancar. Organizatorul se obligă să protejeze datele personale primite pe parcursul desfășurării campaniei în mod adecvat și folosind mijloacele tehnice și organizatorice corespunzătoare, astfel încât să asigure protecția adecvată a acestor date în conformitate cu legislația în vigoare, mai ales protecția împotriva pierderii,
distrugerii, furtului, alterării sau prelucrării accidentale sau ilegale. Organizatorul confirmă că procesarea datelor cu caracter personal se va face doar în scopul menționat mai sus și că nu vor cauza încălcarea vreunei reglementări referitoare la protecția datelor cu caracter personal. Organizatorul se obligă să proceseze orice solicitare transmisă de participanții la campanie prin care cer dezabonarea de la e-mail-uri care conțin informații despre noutăți, promoții și produse VELUX. Datele personale vor fi procesate și păstrate în conformitate cu legislația în vigoare. 7. Litigii Orice potenţial litigiu între Organizator şi participanţii la această campanie promoţională va fi soluţionat pe cale amiabilă sau, dacă nu este posibil, de către tribunalele competente din România. Orice reclamație se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care evenimentul cauzator de prejudicii s-a cunoscut sau trebuia să fie cunoscut. 8. Încetarea campaniei promoționale Campania promoţională poate fi întreruptă în caz de forţă majoră sau în cazul unei decizii unilaterale luate de către Organizator, anunţată în prealabil pe site-ul www.velux.ro. 9. Regulamentul campaniei promoționale Regulamentul campaniei promoționale „Acum e simplu! Tu alegi confortul și noi te premiem!” este disponibil pe site-ul www.velux.ro începând cu 15 aprilie 2018 sau poate fi solicitat Organizatorului. Participarea la această campanie promoțională implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament. Pentru informații suplimentare cu privire la Regulamentul Oficial, trimite întrebările tale la adresa campanie@velux.com.
S.C. VELUX ROMÂNIA S.R.L.
Noemi Ritea, Manager General

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresii

acoperis popa sergiu, biro-media trading APRECIERE GARCIU DANIEL, SC DIDENT SRL